Home » 21e eeuw » kidspower

kidspower

Na de training Corepower is het mogelijk om de training Kidspower te volgen, zodat je de geleerde technieken gericht in de klas kunt toepassen. Daarnaast wordt er gewerkt aan de klascultuur: van pesten naar respect, van onrust naar focus,... Samen met de klas en de leerkracht werken we aan duurzame verandering tijdens korte en intensieve trajecten

aanbod Leerkrachten worden getraind in de kidspower methodiek en kunnen deze inzetten in kleine groepjes of in het kader van individuele begeleiding.

 

Doel:     het zelfsturend vermogen van kinderen bevorderen, waardoor zij meer mogelijkheden hebben om hun eigen gedrag en emoties en dat van anderen te beïnvloeden.

 

Opbrengsten/resultaten voor het kind zijn:

-          agressie regulatie

-          verminderen pestgedrag

-          vergrote weerbaarheid

-          kunnen ontspannen

-          meer emotionele stabiliteit

-          makkelijker positieve relaties kunnen aangaan

-          betere focus

-          malende gedachten stoppen

-          meer zelfrespect en meer zelfvertrouwen.