Home » 21e eeuw » mindset in de klas

mindset in de klas

 

 

Mindset in de klas

Primair is ´mindset in de klas´ het aanleren van een groeimindset bij de leerlingen zodat hun leervermogen groter wordt en de leerlingen met meer plezier leren.  De training is gericht op hoe je als leerkracht in kunt spelen op de leerlingen en hun mindset.

Tijdens de training leer je hoe je als leerkracht PO of Docent VO  sterke leerhulpmiddelen kunt toepassen in de eigen praktijk waarin 'mindset' als het ware al geïntegreerd is. Daarmee combineren we de 'mindset' training met het zg. Building Learning Power dat  gaat over leren leren.  Denk aan bepaalde manieren van samenwerken en aan het maken van breinkaarten (mindmap).

 

 

Programma en beschrijving van de  inhoud:

Bijeenkomst 1: Verkenning begrippen vaste

mindset en groei-mindset.

 

Bijeenkomst 2: Interactie en Feedback om de    

groei-mindset te bevorderen.

 

Bijeenkomst 3:  bevordering van de groei-

mindset

 

 Bijeenkomst 4: integratie en verdieping

 

Werkwijzen:      Activiteiten o.m. Experimenten opzetten, Reflectie, (video-)Voorbeelden Analyseren, Dialoog, Coöperatief werken, onderzoek.

 

Data                      4 woensdagen in maart, april

Tijd:                      14:30 – 17:30 uur

Duur:                    4 dagdelen

Locatie:               Amsterdam

Aantal:                min. 6 en max. 12 deelnemers

Trainer:               Dick Poel

Kosten:                € 300 per persoon

Inschrijving :     vóór 15 februari 2018  

 

Studiebelasting voor deelnemers:

Voorbereiding:                 geen

Contacturen:                     2,5

Praktijkopdrachten:       ja

.

 

Heb je interesse, dan kun je je hieronder aanmelden