Home » Interim

Bij het uitvallen van een professional binnen uw schoolbestuur, schoolleider of IB-er kunt u ons benaderen voor een interim-periode. Onze freelance interim-professionals beschikken allen over een hart voor onderwijs, een rugzak vol ervaring en zijn bekend met de laatste ((inter)nationale) ontwikkelingen op het gebied van onderwijs. Zij schrikken niet van complexe situaties, maar kunnen deze vanuit hun onafhankelijke positie goed waarnemen en ontwikkelen hiervoor op basis van de opdracht een passende en onderbouwde plan van aanpak.

Door middel van een intake zal een inventarisatie worden gemaakt van de vraag en de wensen van de opdrachtgever. Vervolgens zal de matching plaatsvinden tussen de interim-adviseur van Saga Interproject met uw organisatie.

 

Onze visie op interim werk:  Leerkrachten zijn de sleutel tot duurzame en integrale ontwikkeling in het onderwijs.

Onze kernwaarden                  : Betrouwbaarheid, professionele ontwikkeling, verbinding en verantwoordelijkheid

 

Onze professionals staan voor verbinding binnen het onderwijs Zij beschikken over een betrokken, integrale  en innovatieve aanpak. Hun thuisbasis is een grote groep bevlogen professionals waarmee zij zich permanent verder ontwikkelen en continue gericht zijn op professionele ontwikkeling. Hun netwerk staat ter beschikking van uw organisatie. Daarnaast weten onze professionals hoe zij uw medewerkers kunnen meenemen en inspireren. 

meerwaarde van Saga-interim voor uw schoolorganisatie

  • Breed, ondersteunend professioneel netwerk
  • Kruisbestuiving van innovatieve kennis en kunde
  • Verbinding binnen het sociaal domein, een brede integrale innovatieve aanpak op het gebied van onderwijs, zorg en welzijn 
  • Opererend vanuit kernwaarden, aansluitend op uw missie en visie
  • Opdrachtgeverschap zonder risico van dienstbetrekking