Home » leiderschap » je ruimte in balans

je ruimte in balans

Workshop ‘Ruimte in balans’

 

Hoe creëer je een ruimte waar jij en je leerlingen optimaal in kunnen functioneren?

In deze workshop word je uitgedaagd om met nieuwe ogen naar de inrichting en indeling van ruimtes in of rondom jouw schoolgebouw kijken. We zoomen in op individuele en groepsbehoeften en leggen deze naast het karakter van de ruimte. In de ideale omgeving is de ruimte uitnodigend en overzichtelijk, goed bereikbaar en voel je je geborgen. We kijken wat er nodig is om deze punten in jouw ruimte vergroten. Ruimte wordt daarmee ook een hulpmiddel om meer structuur en routines in de lessen aan te brengen., met aandacht voor de executieve functies!

Voor wie?

Voor iedereen die met zijn ruimte aan de slag wil

 

Wat levert het je op?

✓ Inzicht in de manier waarop we ruimtes op school beleven en gebruiken

✓ Inzicht in de manier waarop we in ruimtes op school functioneren

✓ Tools om alvast simpele aanpassingen door te voeren

✓ Plan van aanpak voor vervolg, om ook daadwerkelijk door te kunnen pakken!

 

Duur:                    1 dagdeel van 2.5 uur

Data:                    14 of 28 mrt, 11 of 18 april (woensdag)

9 of 23 maart, 13 of 20 april (vrijdag)

 

Tijd:                      13.15-15.45 uur

Locatie:               Nader te bepalen

Aantal:                 Min 6 deelnemers

Trainer:               Madeleine Gibson

Kosten:                € 37,50 per persoon

Inschrijving:       Vóór 31 januari 2018

 

“Je hoeft geen hoeft geen kenner te zijn om een analyse te maken van de klasse-inrichting en de kwaliteit ervan.  De leerlingen vertellen je het namelijk zelf, via hun gedrag en leerprestaties.”

 

“Zitten de leerlingen niet goed, of is de inrichting niet optimaal, dan slaat de verveling toe en haken leerlingen af. 'Wat is er toch met deze kinderen', vraag je je af. 'Zou het echt de inrichting zijn?' In negen van de tien gevallen is dat inderdaad het geval!”

 

Madeleine Gibson biedt scholen ‘Ruimte in Balans’ aan. Hierin begeleidt ze schoolleiders en ib-ers, leerkrachten en pedagogisch medewerkers bij het creëren van prettige ruimtes op school.

 

Doel:

Creatie van een ruimte waar...

....zowel leerkracht als leerling zich prettig en veilig voelen

....zowel leerkracht als leerling kunnen functioneren, en zich kunnen ontwikkelen

 

Resultaat:

De ruimte...

...is ingericht met het welzijn van kind voor ogen

...geeft rust en inspireert

...heeft karakter en is een afspiegeling van de gebruiker

 

 

Met welke ruimte kan je het beste starten als je ruimtes op school aan wilt pakken?

 In principe zijn alle ruimtes even belangrijk: Het schoolplein, de ingang, de centrale ruimte, hal of aula, de gangen, wc’s, de docentenkamer, directiekamer en ib-ruimte.

 

Overal gelden namelijk dezelfde wetten en principes als het gaat om harmonieus ingerichte ruimtes:

  • Toegankelijkheid
  • Overzicht
  • Veiligheid 

 

Het zijn de kernprincipes die Madeleine  consequent hanteert bij het herinrichten en harmoniseren van ruimtes, de universele waarden die klanten herkennen als ze aan de slag gaan.

 

Voor Balans op school heeft Madeleine ook als streven dat een school en vooral ook de groepslokalen een afspiegeling zijn van zowel de leerkracht als de kinderen die er werken. Zijn er veel kinderen met een niet-Nederlandse achtergrond in de klas, dan is het belangrijk om voorwerpen, kleuren en materialen te gebruiken die de kinderen herkennen van thuis, en hun eigen culturele achtergrond.

 

Achtergrond

Voordat Madeleine Gibson voor dit vak koos, werkte ze lange tijd als taal- en jonge kindspecialist in het onderwijs. In deze rol bezocht ze talloze basisscholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven met de opdracht om het taalonderwijs aan kinderen te verbeteren.

Tijdens deze bezoeken kwam -naast het taalonderwijs- steeds weer het gebruik van de ruimte aan de orde. En altijd werd weer duidelijk hoe enorm belangrijk een goede en vooral, een goed ingerichte ruimte is, voor datgene wat er in de ruimte moet gebeuren.

Madeleine: “Op het moment dat je taal-, lees- of andersoortige lessen observeert, ontstaan er gesprekken over de loop- werkruimtes: Hoe zitten de leerlingen ten opzichte van de leerkrachten op de momenten dat ze moeten opletten om informatie te verwerken, hoe zitten ze op momenten dat ze moeten werken en presteren? En hoe zitten de leerlingen ten opzichte van elkaar? Werkt dat goed, of juist afleidend? Wie zit er het dichtste bij de uitgang, en wordt steeds gestoord door lawaai op de gang? Wie kan het eigenlijk allemaal net niet goed zien, of zit steeds naar buiten te kijken? Je komt tot de conclusie dat je je volledige onderwijs in kwaliteit kan laten toenemen als je de inrichting van de ruimte als basisvoorwaarde gaat zien.”

 NB Madeleine begeleidt u graag bij het opstellen van plan of aanvraag om in te dienen bij uw schoolbestuur of koepelorganisatie.