Home » leraren- en scholenbeurs

Amsterdam Scholen- en lerarenbeurs 2017-2018

Wat is de Amsterdamse Scholen- en Lerarenbeurs?

Tussen 14 maart en 22 april 2017 kunnen leraren en schoolleiders van een Amsterdamse school (PO/VO/MBO incl. speciaal onderwijs) een Amsterdamse Scholen- en Lerarenbeurs aanvragen voor het schooljaar 2017-2018 of de komende twee schooljaren, dus 2017-2018 en 2018-2019. Kijk hieronder voor meer informatie over deze subsidiemogelijkheden.

 

Wat kan Stichting Saga Interproject jou als leerkracht of school bieden:

 

Schooltraject ´Inpelen op Onderwijsbehoeften´

Een traject waarbij professionals opgeleid worden om rekening te houden met o.a. de  verschillende leerstijlen en leercompetenties van kinderen. Leerkrachten en leerlingen worden aangesproken op hun intrinsieke motivatie. Een verdieping en verbreding van Handelings Gericht Werken.

 

Schooltraject ´naar een lerende school´

Een traject waar een lerende cultuur, ontwikkeling en reflectie centraal staan. De school bepaalt zelf haar doelen, ambities en ontwikkelstrategie. Denk aan focus, koers en feedback. De schoolleiding van de lerende school stimuleert en faciliteert leraren om zich individueel en in teamverband te ontwikkelen en om het beste in henzelf en in elke leerling naar boven te halen

 

Schooltraject Balans op School

Gedurende dit traject wordt gewerkt aan een schoolcultuur waar het welbevinden en de brede ontwikkeling van de leerkrachten en leerlingen net zo belangrijk is als de kwaliteit van het onderwijs. eerste plaats over welbevinden, de vitaliteit en de persoonlijke ontwikkeling van professionals en leerlingen. Gewenst resultaat van dit traject is minder verzuim, meer werkplezier en gemotiveerde leerlingen, die plezier hebben in leren. De ´welbevinden scan´ van het participatiefonds kan als leidraad dienen.

 

(Jaar)training ´In Balans voor de Klas´

De jaartraining omvat 4 verschillende trainingen, die ieder vele handvatten op het gebied van passend onderwijs en stressregulering bieden.

 

Jaartraining techniek coördinator Wetenschap en Techniek

Je wordt middels deze training opgeleid tot Techniekcoördinator, waarbij je aan het eind van de jaartraining niet alleen een implementatieplan hebt liggen, maar deze ook al deels aan het implementeren bent binnen de school.

 

Voor meer informatie over onze trajecten en training (op maat) kun je contact opnemen met Sandra Siere via info@balansopschool.nl of telefoon 06-43093897

 

Amsterdamse Scholenbeurs

Tussen 14 maart en 22 april 2017 kunnen alle door het rijk bekostigde Amsterdamse scholen in het basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs een Amsterdamse Scholenbeurs aanvragen.

De hoogte van de scholenbeurs is afhankelijk van het leerlingenaantal dat op de school staat ingeschreven en varieert van 30.000 tot 90.000 per school.

Bij een aanvraag voor een scholenbeurs dient een school 25% van de totale begroting zelf te financieren.

 

Scholen kunnen de beurs aanvragen voor bijvoorbeeld de volgende initiatieven:

·    Impuls om een verbeter- of professionele cultuur te realiseren waarin leraren met en van elkaar leren.

·    Aanscherpen van de onderwijsvisie of het onderwijskundig profiel van de school en dat operationaliseren in het onderwijs.

·    Inzet op een specifiek thema, zoals versterken pedagogisch concept

·    Extra inzitten op training of activiteiten om te voldoen aan het afgesproken ondersteuningsprofiel van de school (passend onderwijs).

 

Stichting Saga Interproject kun de school begeleiden bij de verdere invulling van een traject en de specifieke subsidie aanvraag. Bekijk hier hoe je de subsidie aanvraagt.

Amsterdamse Lerarenbeurs

Tussen 14 maart en 22 april 2017 kunnen bevoegde leraren en schoolleiders die werken op een Amsterdamse school voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs (incl. speciaal onderwijs) een Amsterdamse Lerarenbeurs aanvragen voor het schooljaar 2017-2018. De bedraagt maximaal 2.000 per professional.  

Aanvragers moeten een aanstelling van minimaal 0,4 fte hebben. Schoolleiders kunnen ook gebruik maken van de Amsterdamse Lerarenbeurs.

 

De Amsterdamse Lerarenbeurs kan zowel worden aangevraagd door een individuele leraar, als door een groep leraren voor een gezamenlijk professionaliseringstraject.

Individuele leraren kunnen de beurs aanvragen voor bijvoorbeeld de volgende initiatieven:

·    Het volgen van een leergang.

·    Het volgen van een cursus/coaching traject.

·    Het starten van een innovatietraject in de school.

·    Het verdiepen of vernieuwen van een curriculum of didactische aanpak.

Groepen leraren kunnen de beurs aanvragen voor initiatieven op basis van het principe ‘van en met elkaar leren’:

·    Het vormen van een professionele leergemeenschap (peer-feedback).

·    Een innovatieproject in de school of met meerdere scholen.

·    Curriculumontwikkeling, methode-verdieping, didactische/pedagogische onderwijsvernieuwing.

 

Stichting Saga Interproject kan je begeleiden bij de het maken van een keuze op maat, die optimaal past bij jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling en de specifieke subsidie aanvraag.  Bekijk hier hoe je de subsidie aanvraagt.