Home » over ons » kosten en subsidies

Kosten

 • Onze coachingstrajecten en overige implementatiewerkzaamheden zijn gebaseerd op een tarief van € 85 euro per uur.

Subsidies

 • Scholen uit Amsterdam kunnen gebruik maken van de Amsterdamse Leraren en/of Scholenbeurs, tot maximaal € 2.000 per leerkracht en/of € 45.000 per school.
 • De CAO biedt per fte de gelegenheid om jaarlijks € 500 PO of € 600 VO te besteden aan professionalisering
 • Basisbudget duurzame inzetbaarheid voor iedere werknemer 

  1. Iedere werknemer heeft jaarlijks het recht om 40 uur van de werktijd te besteden aan duurzame inzetbaarheid.

  2. Deze uren worden door de werknemer na overleg ingezet voor de volgende bestedingsdoelen:

        o Peerreview o Studieverlof o Coaching o Oriëntatie op mobiliteit o Niet plaats- en/of tijdgebonden werkzaamheden

  3. In overleg met de werkgever kan ook worden gekozen voor besteding aan andere doelen die bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid

 •  In het kader van duurzame inzetbaarheid kan er gebruik worden gemaakt van ESF subsidie. De subsidie per project bedraagt maximaal 50 % van de projectkosten. Per aanvrager is de maximale hoogte van de subsidie vastgelegd in de subsidieregeling en bedraagt € 10.000,-. Hier komen b.v.  de schoolscan en/of trainings- en coachstrajecten voor in aanmerking. Aanvragen kan tussen 14 en 25 november 2016
 • De subsidie Lerend Werken van het vervangingsfonds kan aangevraagd worden voor een coaching on the job traject, gericht op de professionele ontwikkeling van de schoolleider op het gebied van de verzuimaanpak op school.  Via de subsidie wordt 80% van de kosten van het coaching traject vergoed, met een maximum van € 2.500,- per schoolleider. De subsidieregeling loopt tot en met augustus 2018.

 •  Impuls Muziekonderwijs (krachtig schoolprofiel) subsidie tot € 20.000. Wij kunnen u naast het aanvragen van de subsidie ondersteuning aanbieden middels een expert op het gebied van (implementatie) muziekonderwijs in het PO.

   U kunt subsidie aanvragen wanneer u:

  • structureel muzieklessen gaat verzorgen, en
  • de mensen die voor de klas staan gaat trainen in het geven van muziekonderwijs;
  • en verbinding maakt tussen binnenschools en buitenschools muziekonderwijs.
 • De Verordening Lokaal Onderwijsbeleid Amsterdam ( VLOA ) heeft als doel de kwaliteit van het onderwijs in Amsterdam te verbeteren, door middel van het stimuleren van de onderwijs- en schoolontwikkeling van de Amsterdamse scholen. De hoogte van de subsidie voor een school is afhankelijk van het betreffende schooltype en het aantal leerlingen. Een subsidie kan het hele jaar worden aangevraagd door de directeur/rector van een school en is onder andere van toepassing op het  thema  burgerschap, & diversiteit. Scholen kunnen er ook voor kiezen het bedrag niet in één keer aan te vragen maar in delen gedurende het jaar.  De voorziening is bedoeld om burgerschap, diversiteit, gedeelde geschiedenis of brede talentontwikkeling bij leerlingen te bevorderen.  Per Amsterdamse leerling is € 21.- beschikbaar.