Home » over ons » financiering W&T onderwijs

financiering W&T onderwijs

 

Subsidies Wetenschap & Techniek

Er zijn verschillende mogelijkheden om Techniek&ik binnen het onderwijs te financieren, dit zijn o.a.

 1. De middelen uit de prestatiebox*

2. Subsidie vanuit het expertisecentrum W&T , voor de regio Noord/-Holland, Flevoland en Gooi- en Vechtstreek is dit via www.iederkindeentalent.nl. Zowel de jaartraining als de workshops zijn reeds gefinancierd middels deze subsidie, wij kunnen uw school ondersteunen bij de aanvraag hiervan.

3. In Amsterdam kan men gebruik maken van de Amsterdamse leraren en scholenbeurs, deze aanvraag komt in het voorjaar 2017. De jaartraining en de workshops zijn reeds gefinancierd uit deze middelen voor schooljaar 2016/2017

 

 Budget prestatiebox

De prestatiebox primair onderwijs is voor het schooljaar 2015-2016 gewijzigd. De middelen worden nu in de vorm van 1 totaalbedrag per leerling verstrekt. Dat bedrag is gelijk voor alle (speciale) scholen voor basisonderwijs en scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs. De bekostiging is bedoeld voor 4 actielijnen uit het Nationaal Onderwijsakkoord:

  1. talentontwikkeling door uitdagend onderwijs
  2. een brede aanpak voor duurzame onderwijsverbetering
  3. professionele scholen
  4. doorgaande ontwikkellijnen