Home » over ons » privacybeleid

In- en uitschrijven en privacy beleid
PRIVACYBELEID

Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe Europese Privacywet van kracht. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van onze dienstverlening.  Gegevens worden niet met derden gedeeld met uitzondering van derden om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. 

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Stichting Saga Interproject kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Saga Interproject en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Saga Interproject verstrekt. Saga Interproject kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam - Uw adresgegevens - Uw telefoonnummer - Uw e-mailadres  

Saga Interproject verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

Daarnaast kan Saga Interproject uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

 

DELEN MET ANDEREN

Saga Interproject verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Saga Interproject worden via Jouwweb algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. 

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar stichtingsaga@gmail.com. Saga Interproject zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

BEVEILIGEN

Saga Interproject neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Saga Interproject maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Saga Interproject verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Saga Interproject op via stichtingsaga@gmail.com.

Www.balansopschool.nl is een website van Saga Interproject. Saga Interproject is als volgt te bereiken:

Jouw rechten

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten:

  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
  • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
  • het corrigeren van fouten
  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
  • intrekken van toestemming
  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de Nederlandse waakhond van de privacywetgeving.

 

Onze contactgegevens

Postadres: James Bradleystraat 23, 1086 ZM Amsterdam

Vestigingsadres: Wenckebachweg 144, 1114 AD Amsterdam

 

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 34367085

Telefoon: 06-43093897

E-mailadres: stichtingsaga@gmail.com