Home » krachtig profiel

Krachtig Schoolprofiel

Wanneer de kwaliteit van het onderwijs op orde is en in goede verhouding met het welbevinden van de professionals en leerlingen is het moment daar om de krachten van de school te versterken. Dit kan zijn door je als school meer te richten en te  profileren op onderwerpen (wereld) burgerschap, onderzoekend, ontwerpend  en/of ondernemend leren, techniek, geweldloosheid, dans en muziek, ouderparticipatie, etc.

 

Het belang van een krachtig schoolprofiel:

 

Herkenbaarheid: 

De school heeft een duidelijk eigen gezicht in de omgeving, ouders, professionals en leerlingen kunnen zich hierdoor beter identificeren en thuis voelen.


Gerichte aandacht:

Gerichte aandacht maakt verdieping en daardoor kwaliteitsverbetering mogelijk. 

 

Verhoging werkplezier:

De kracht van de school worst benadrukt, dit geeft duidelijkheid en er is een helder inzicht in hoofd- en bijzaken in het onderwijs 

 

Een krachtig profiel start met het maken van een profielschets. Dit is een document waarin op heldere wijze duidelijk wordt gemaakt hoe een schoolteam wil werken aan doel, inhoud en organisatie van het onderwijs.  Startpunt zijn vaak de volgende vier uitgangspunten: 


1. Krachtenbundeling. Waar willen wij ons sterk voor maken. Welke sterke punten van onze school willen we sowieso behouden en naar buiten toe benadrukken. Waarin onderscheiden we ons ten positieve van andere scholen.  Wat is de invloed van het profiel op het welbevinden van de professionals en leerlingen. 
2. Meesterschap. Welke leer- en ontwikkelingseffecten heeft het profiel voor de leerkracht en de leerling. Op welke wijze willen wij onszelf en leerlingen inspireren en motiveren om zelf een vorm van ‘meesterschap’ te ontwikkelen.  
3. Kwaliteitsverbetering. Op welke wijze kan deze profilering bijdragen aan de kwaliteitsverbetering van ons onderwijs. Belangrijk aspect daarbij is de vraag hoe diverse activiteiten kunnen bijdragen aan uitdagend en inspirerend onderwijs voor zowel leerling als leerkracht.  
4. Versterking marktpositie. Op welke wijze kan ons schoolprofiel onze aantrekkingskracht op eigen ouders en op toekomstige klanten versterken. Centrale gedachte is dat een kenmerkend profiel duidelijker communiceert dan een diversiteit aan verschillende activiteiten. 

 

Onze trainers op de gebied: Dick Poel, Sandra Siere, Marlies van Dolderen en Esther van den Berg