Home » onderwijsbehoeften

Schooltraject ´Inspelen op onderwijsbehoeften

Een nieuwe manier van professionaliseren waarbij rekening gehouden wordt met de leerstijlen en leercompetenties van leerlingen. Het aanspreken van de intrinsieke motivatie van leerkrachten en leerlingen waardoor zij een optimale werkhouding ontwikkelen en leren als plezierig ervaren en hun capaciteiten optimaal benut worden.

Alle scholen hebben te maken met verschillen tussen kinderen. Relevant voor Passend Onderwijs zijn verschillen tussen leerlingen op het gebied van:

         leercompetenties

         leerstijlen

         gedragscompetenties

         gedragsstijlen

         culturele achtergronden

         gezinsachtergronden

Dit vraagt om nieuwe en andere competenties van leerkrachten.  Het verdiepen van handelingsgericht werken is mogelijk onderdeel van de aanpak. Handelingsgericht werken (HGW) beoogt de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding voor alle leerlingen te verbeteren. HGW streeft naar een preventieve aanpak van onderwijs- en ontwikkelingsproblemen door middel van vroegsignalering en zo snel mogelijk adequaat handelen (Pameijer, Beukering & de Lange, 2009). HGW versterkt de eigen kracht van kind/jeugdige, ouders en school door systematische kind- en ouderbetrokkenheid én door de aanpakken thuis en op school op elkaar af te stemmen

HGW vanuit een onderwijsbehoefte bestaat uit twee delen:

1) Welk doel streef je samen met een leerling na?

2) Wat heeft de leerling aan nodig te hebben om dit doel te bereiken?   


Vragen die leerkrachten stellen vanuit een handelingsgerichte aanpak zijn: Wat heeft deze leerling nodig om dit doel te bereiken? Om hier achter te komen, verplaats je je als leraar in het perspectief van deze leerling. Wat zou deze leerling mij dan vragen om dit doel te kunnen bereiken? Wat betekent dit voor mij als leraar? Wat betekent het voor de groepsgenoten en de ouders?

 De teamsessies in het kader van `Inspelen op onderwijsbehoeften` kunnen vervolgend over van alles en nog wat gaan zoals :

  • wat doe je met toetsuitslagen, individueel, bouw, hele school;
  • werken met datamuren, instructie geven in de W&T lessen;
  • extra activiteiten voor hoogbegaafden opzetten;
  • samenwerkend leren in de lessen toepassen;
  • meervoudige intelligentie inbouwen in WO;
  • hoe ga je van ADI naar Onderzoekend & Ontwerpend leren;
  • mindset in de klas, naar plezier in leren en het vergroten van het leervermogen;
  • je klas in Balans, welke hulpmiddelen heb je als leerkracht om in te spelen op de behoeftes van leerlingen en hun leerplezier te vergroten, etc, etc,

 

Onze experts op dit gebied: Dick Poel, Wietske Visser, Esther van den Berg, Anneke van Bokhoven en Marlies van Dolderen