Home » schoolklimaat

Van pedagogisch schoolklimaat naar veilige leeromgeving

 

De pedagogische taak van school is o.a. zichtbaar in het schoolklimaat, ook wel aangeduid als ‘veilige en zorgzame leeromgeving’. Het pedagogisch schoolklimaat betreft alle omgevingsfactoren die bijdragen aan het welbevinden van de leerling zodat hij of zij zich in de school en in de klas kan ontplooien en zich verder kan ontwikkelen (www.nji.nl).

Vanuit Balans op School vinden wij het belangrijk om het schoolklimaat te koppelen aan de 21e vaardigheden van de leerlingen en de competenties van professionals in het kader van passend onderwijs en de klassencultuur.

 

Een veilige, stimulerende en ondersteunende omgeving is wezenlijk om kinderen en leerlingen een positieve schooltijd te laten beleven. Meestal gaat het goed, soms gaat het mis: pesten, onrust, emotionele onveiligheid, veel reageren op elkaar, te weinig empathie en verdraagzaamheid,... Gedrag dat vroeger zinvol of nuttig was past niet altijd bij de huidige situatie. Deze niet passende gedragspatronen kunnen zeer hardnekkig zijn.

Van pesten naar respect, van onrust naar focus,... Samen met de klas en de leerkrachten kunnen we werken we aan duurzame verandering tijdens korte en intensieve trajecten.  Indien gewenst kan er ook een parallel coaching traject met de leerkracht opgezet worden. Indien nodig worden er ook ouderavonden georganiseerd om het proces te ondersteunen. 

 

Kenmerken en aanpak veilige en zorgzame leeromgeving

Een veilige en zorgzame leeromgeving heeft de volgende kenmerken:

  • er is verbondenheid en zorgzaamheid
  • leerlingen ontwikkelen sociaal-emotionele vaardigheden
  • positief gedrag wordt aangemoedigd
  • uitdagend en passend onderwijs.
  • leerkracht is rolmodel
 

Met Balans op School komen wij samen met het schoolteam vanuit gezamenlijke waarden tot het gewenste pedagogische klimaat, waarbij het welbevinden van zowel de professionals als de leerlingen aandacht krijgt.

Saga Interproject is gespecialiseerd in thema´s als wereldburgerschap, diversiteit en interculturele communicatie,  ondernemend lerenwelke in het kader van het pedagogisch schoolklimaat gekoppeld aan de 21e vaardigheden die leerlingen kunnen ontwikkelen een krachtige aanvulling en van meerwaarde voor uw school kunnen zijn.

 

 Trainers op dit gebied: Baud VandenBemden, Sandra Siere, Marlies van Dolderen, Anneke van Bokhoven en DIck Poel