Home » MindSonar

MindSonar

Wat is MindSonar®: Het menselijke denken gemeten

MindSonar®r brengt de persoonlijke denkstijl( hoe je denkt) - en die van het team - in kaart. De één denkt in grote lijnen, de ander let op de details. De één is gericht op het bereiken van doelen, de ander op het oplossen van problemen. De één wil essenties en principes weten, de ander is bezig met praktijktoepassingen. De combinatie van dit soort denkgewoonten (metaprogramma’s) geeft een duidelijk beeld van hoe iemand denkt. MindSonar® is een test die iemands manier van denken meet: een soort röntgenapparaat voor het denken. MindSonar meet niet wat iemand denkt, maar hoe iemand denkt.

 

Verander breekpunten in kansen
MindSonar analyseert wat een individu, een team of een organisatie beweegt. Want ook al onderschrijven mensen dezelfde waarden, als ze verschillende denkstijlen hebben, gaan ze totaal verschillend met die waarden om. Daarin liggen zowel bedreigingen als kansen. Denkstijlverschillen kunnen stimulansen of breekpunten zijn. Met MindSonar verander je denkstijlverschillen van hindernissen in hulpbronnen. 

Voordelen

  • Snelheid en essentie: MindSonar brengt snel een gesprek over de kernpunten op gang te brengen.
  • Waardevrij profiel: Een metaprofiel is een neutrale weergave van hoe iemand denkt; MindSonar spreekt geen oordeel uit.
  • Klantvriendelijk: Door de duidelijke vormgeving, de audio-uitleg en de afwisselende vraagvorm vinden klanten het interessanter om MindSonar in te vullen dan andere vragenlijsten.
  • Focus op verandering: MindSonar is geen persoonlijkheidstest. Wat door MindSonar wordt gemeten is in principe veranderbaar.
  • Wetenschappelijke verantwoording: Statistisch onderzoek heeft aangetoond dat MindSonar betrouwbaar en valide is.
  • Breed inzetbaarheid: MindSonar is goed bruikbaar voor mensen met weinig zelfreflectie en gemakkelijk in te vullen voor verschillende doelgroepen.
  • Onbeperkt aantal typen: Andere tests meten slechts enkele variabelen en vormen daar allerlei combinaties mee. MindSonar meet een groot aantal variabelen, waardoor een verfijnde meting kan worden gedaan en er een oneindig aantal typen kan worden gedefinieerd, helemaal toegesneden op een bepaalde doelgroep of een bepaalde organisatie.
  • Brede operationalisatie: MindSonar maakt niet alleen gebruik van tekst maar ook van foto’s. Daardoor worden begrippen op een bredere manier gemeten.

 

 NLPLU is licentiehouder van MindSonar®, de trainingen worden gegeven door Mia Plu . Vanwege de licentiekosten wijkt de prijs van de training af van ons standaard tarief (zie kosten).