Home » team in balans

Team in Balans

 Team in Balanstraining

 Tijdens de training wordt doelgericht gewerkt aan het omgaan met stress en energiebronnen.

 

 onderdelen van de training:

 • Inventarisatie stressfactoren en energie-verhogende factoren
 • Inzicht in stress en stress-mechanismes
 • Oefeningen en opdrachten ten behoeve van stressreductie en het aanboren van energiebronnen

 

 De opbrengsten van de training Team in Balans

 • Inzicht in interne en externe stressfactoren
 • Vergroten van invloed op interne- en externe stressfactoren
 • Het aan kunnen boren van interne- en externe energiebronnen
 • Vergroten van oplossingsgericht- en positief denken
 • Vergroten van nemen van verantwoordelijkheid voor eigen gedrag en houding

 

Effecten zijn:

 • Positieve invloed op en uitstraling naar de ouders en kinderen
 • Vergroten van motivatie, werkplezier, energieverhoging onder professionals
 • Verhoogde productiviteit
 • Verminderd verzuim
 

Er wordt tijdens de training naast theoretische input gebruik gemaakt van (lichaamsgerichte) oefeningen vanuit onder meer de bio-energetische analyse, oosterse bewegingskunst, thema gecentreerde interactie (TGI) en technieken uit mindfulness en NLP, waardoor er meer balans ontstaat tussen lichaam en geest. De oefeningen zijn toepasbaar in het dagelijks leven. Deelnemers worden zich bewust van hun zelfverdedigingsmechanismes, leren signalen in hun lichaam beter herkennen en kunnen deze omzetten in praktische technieken die energie opleveren.

 

trainingsdagen

Wij geven er de voorkeur aan om na de 1e trainingsdag de inhoud van eventuele vervolgtrainingsdagen af te stemmen met de schoolleiding en het participatiefonds op basis van de inventarisatie ´welbevinden´.

De duur en exacte inhoud van de training zijn afhankelijk van de behoeften en mogelijkheden van de school, het proces waarin het team zich bevindt.

 

subsidie

De training kan worden meegenomen in de aanvraag voor subsidie duurzame inzetbaarheid van het Europees Socaal Fonds, hiermee kan 50% van het traject, tot maximaal 10.000 euro worden vergoed. Ook kan de trainingen worden meegenomen in een schooltraject dat gefinancierd wordt vanuit de Amsterdamse lerarenbeurs.