Home » Teampower

Teampower

Gedrag dat vroeger zinvol of nuttig was past niet altijd bij de huidige situatie. Deze niet passende gedragspatronen kunnen zeer hardnekkig zijn en van invloed zijn op het persoonlijk en teamfunctioneren.Teampower is een methode ontwikkeld door auteur en trainer Baud VandenBemden, gericht op het effectief functioneren van teams. Na een grondige analyse wordt er, samen met het schoolmanagement, een traject ontwikkeld. Deze trajecten zijn altijd maatwerk en proces gericht. Er wordt bij aanvang een duidelijke focus en een ontwikkelthema gekozen. 

 

Baud heeft 20 jaar ervaring in het werken met groepen en teams. Hij is auteur van de boeken Teampower, alchemie van de groep en Corepower, zelfsturing vanuit je kern.

 

Zo werkt teampower

Deze methode is erop gericht om je te helpen contact te maken met de kern van je wezen. Vanuit je kern ontwikkel je vervolgens persoonlijk en professioneel leiderschap van een hoge kwaliteit. Hierdoor kunnen oude gedragspatronen snel en effectief omgeruild worden voor beter passend gedrag

 

Inhoud van de training

In iedere groep, in ieder mens leven 5 essentiële kernbehoeftes. Afhankelijk van de persoonlijkheid en de situatie krijgen sommige behoeftes voorrang.  Tijdens deze dag gaan we deze kernbehoeftes in de diepte onderzoeken. Hoe spelen ze in de groep waarin je werkt, bij de mensen waarmee of waarvoor je werkt? Hoe spelen ze in jezelf? Welke krijgen voorrang, welke worden ontkent of zelfs onderdrukt? Wanneer dit helder is gaan we op zoek naar de balans: Hoe krijgen en houden we een gezond evenwicht?

 

Analyse

We analyseren de huidige situaties van de deelnemers m.b.v. het teampower analysemodel. Iedere deelnemer kan aan het eind van de dag werken met dit model.

 

Thema

Uit de analyse komen de relevante thema’s voor de volgende bijeenkomst. We kiezen welke thema’s voor de volgende bijeenkomst of periode voor ons voorrang krijgen. We gebruiken het bewust geformuleerde thema als leiderschapsinstrument. 

 

Structuur & werkvorm

Op basis van het thema gaan we een passende structuur en werkvormen voor de volgende bijeenkomst of de volgende periode bedenken.

 

Teampower heeft een zeer diepe theoretische laag, waarbij alle componenten van het werken met groepen belicht worden. 

Enkele mogelijke ontwikkelthema's:

 • van stress naar evenwicht
 • directe en open communicatie
 • naar een zelfsturend team
 • gezamenlijke verantwoordelijkheid ontwikkelen
 • attitude omslag
 • oplossen van spanningen in het team
 • samenvoegen van verschillende teams
 • omgaan met indrukwekkende gebeurtenissen
 • weerstand bij veranderingen
 • teambuilding
 • doorbreken van hardnekkige patronen
 • .....