Home » Wetenschap & Technologie » jaartraining W&Tcoordinator

jaartraining Wetenschap & Techniek coordinator

Jaartraining Wetenschap & Techniekcoördinator

 

Deze jaartraining is een praktische leergang die bestaat uit:

 • 6 bijeenkomsten van 3,5 uur
 • 1 persoonlijk coachingsmoment
 • 1 schoolconsult en
 • 1 teambijeenkomst, die je samen met een van de trainers aan je team geeft om vorm te geven aan Wetenschap en Techniek (W&T) binnen de school.

 

resultaat

Je wordt opgeleid tot Techniekcoördinator, waarbij je aan het eind van de jaartraining niet alleen een implementatieplan hebt liggen, maar deze ook al deels aan het implementeren bent binnen de school.

 

quotes van  de deelnemers 

´leerzame en bruikbare training voor Techniek´

´Goede tips en hulp om een plan op te stellen´

´Goede manier om een staart te maken met W&T onderwijs´

´Inspiratie en een implementatieplan als uitkomst´

´Er werd goed naar ons geluisterd, waardoor we goede feedback kregen´

´Een fijne manier waarop de training werd gegeven´

Doelen van de jaartraining:

 • Je bent enthousiast over en nieuwsgierig naar het implementeren van natuurwetenschappen en techniek in het onderwijs
 • Je kennis rondom Wetenschap en Techniek en onderzoekend en ontwerpend leren is verdiept
 • Je bent in staat de onderzoeks- en ontwerpcirkel toe te passen
 • Techniekonderwijs is verbonden aan de missie en visie van jullie school
 • Je weet collega´s en ouders te enthousiasmeren voor Techniekonderwijs en hebt hen betrokken bij het implementatieplan
 • Je hebt een implementatieplan gemaakt voor de komende jaren, waarbij helder is op welke wijze jullie W&T gaan implementeren
 • Je kent de relatie tussen Onderzoekend en Ontwerpend leren met Ondernemend en Coöperatief Leren en bv het ADI model

 

 

Inhoud van de bijeenkomsten jaartraining Wetenschap & Techniekcoördinator

 

Bijeenkomst 1                  W&T en Onderzoekend & Ontwerpend leren

 • Wat is het belang van W&T onderwijs
 • Pedagogische en didactische benadering
 • Ervaren van Onderzoekend Leren
 • Doelen, missie en visie
 • Verbinden versus stapelen

Bijeenkomst 2                  W&T implementeren binnen de school

 • Implementatieplan, doelen en stappen
 • Betrekken en enthousiasmeren van collega´s en ouders
 • Waar staat de school binnen W&T?
 • Wat willen we bereiken?
 • Handvatten voor het creëren van draagvlak

Bijeenkomst 3                  focus implementatieplan en ondernemend leren

 • Focus en richting geven aan je plan, wat gaan we doen
 • Ondernemend leren binnen W&T
 • Ondernemend leren, talenten en leerdoelen op jouw school

 Bijeenkomst 4                

 • Terugkoppeling implementatieplan, wat is er nodig?
 • terugkoppeling Ondernemend leren
 • draagvlak in je team
 • Leerstijlen Gardner

Bijeenkomst 5                  O&OL , leerlijnen en didactiek

 • Terugkoppeling implementatieplan
 • Leerlijnen en vormgeven van W&T of O&OL
 • Van ADI naar O&OL

Bijeenkomst 6                  Implementatie en realisatie 2.0

 • Bijstellen en toepassen van het implementatieplan
 • resultaten en borging
 • Actieplan, plannen en organiseren
 • Kansen en belemmeringen

 

De kosten voor de jaartraining bedragen € 1.975,-, incl. syllabus, persoonlijke begeleiding, schoolconsult en teambijeenkomst. Daarnaast is het mogelijk om samen met collega´s workshops Techniek&ik te volgen voor de inhoudelijke component en toepassing bij de leerlingen.

 

Minimaal 4 en max 12 deelnemers.

Voor meer informatie mail stichtingsaga@gmail.com.

De trainers zijn o.a. Sandra Siere, Dick Poel en Esther van der Berg