Home » Wetenschap & Technologie » Techniek&ik

Onderzoekend en ontwerpend leren met Techniek&ik

Techniek&ik is een middel om een bijdrage te leveren aan de competentie probleemoplossend vermogen en het leren leren van kinderen. Techniek&ik is een educatief programma dat kinderen van 0-13 jaar helpt spelenderwijs hun technische talenten te ontwikkelen.  Techniek&ik stimuleert de van nature aanwezige onderzoekende houding van kinderen en dekt met alle thema´s kerndoelen 42, 44 en 45 van het WO domein Natuur & Techniek.

 

Onderzoekend en ontwerpend leren met Techniek&ik

Techniek&ik leidt leerkrachten en pedagogisch medewerkers op tot Techniek&ik-coaches met behulp van een continu trainingsaanbod. Door workshops met herkenbare natuurwetenschappelijk en technische thema’s, uitdagend (les)materiaal en aandacht voor de pedagogische en didactische basishouding blijven kennis en kunde van de Techniek&ik coaches op een hoog niveau. Binnen de workshops staat het onderzoekend en ontwerpend leren als didactiek centraal.

Met Techniek&ik maken kinderen kennis met natuurwetenschap en techniek en ontwikkelen ze een positieve houding en langdurige interesse voor natuurwetenschap en techniek. En daar kun je niTechniek&ik is een middel om een bijdrage te leveren aan de competentie probleemoplossend vermogen en het leren leren van kinderen. Techniek&ik is een educatief programma dat kinderen van 0-13 jaar helpt spelenderwijs hun technische talenten te ontwikkelen.  Techniek&ik stimuleert de van nature aanwezige onderzoekende houding van kinderenet vroeg genoeg mee beginnen. Kinderopvang en VVE zijn daarom dé plek om deze natuurlijke belangstelling op een speelse manier te stimuleren. Dit gaat verder op de basisschool; blijven stimuleren van interesse voor natuurwetenschap en techniek in relatie tot de kerndoelen Oriëntatie op jezelf en de wereld.

 

Twee belangrijke richtlijnen van het programma

 • Co-constructie: kinderen leren in een sociaal proces door uitwisseling met en van anderen.
 • Metacognitie: kinderen worden zich bewust van hun eigen leerproces en leermogelijkheden.

 

Waarom voor wetenschap en techniek?

 • Draagt bij aan brede talentontwikkeling.
 • Kinderen zijn sneller geneigd tot een opleiding of loopbaan in natuurwetenschap en techniek.

 

Waarom techniek en ik als programma?

 • Het kind staat centraal. Het programma gaat uit van de van nature aanwezige nieuwsgierigheid en verwondering van het kind.
 • Begeleiders krijgen periodieke scholing, didactisch en inhoudelijk.
 • Het programma zorgt voor de ontwikkeling van zowel kinderen als begeleiders.
 • Het programma is laagdrempelig.
 • Er zijn geen dure investeringen nodig.
 • Het programma geeft handvatten en is geen rigide methode.
 • Het programma stimuleert vaardigheden van 21e eeuw die nodig zijn, nu en in de toekomst.
 • Kinderen zijn eigenaar van hun eigen ontwikkeling.
 • Netwerk en periodieke scholing zorgen voor duurzame relatie tussen partijen.
 • Binnen de workshops staat het onderzoekend en ontwerpend leren als didactiek centraal.

 

Aanmelden kan middels onderstaand formulier: