Vanaf maart 2019 hoeven Amsterdamse schooldirecteuren niet meer wakker te leggen van personeelsproblemen en/of ontevreden ouders en kinderen!  Wij kunnen de school ondersteunen van gespecialiseerde W&T coaches in de klas!

Met de inzet van onze W&T coaches in de klas kunt u:

 

Het onderwijs verrijken op het gebied van:

  1. Wetenschap en Technologie, met de nadruk op het ontdekkend, onderzoekend en ontwerpend leren
  2. het thematisch/projectmatig onderwijs (vanuit Wereldoriëntatie) 
  3. het verrijken van Natuur en Techniekonderwijs middels de inzet van de lessenserie Wonderwel.

Het lerarentekort op uw school/binnen uw bestuur oplossen

  1. door de structurele inzet van een W&T coach gedurende het schooljaar
  2. door ziekte van leerkrachten op te vangen door de inzet van een W&T coach

De werkdruk verlagen door:

    1. het vrij roosteren van uw leerkracht(en) 
    2. de W&T coaches (samen met de leerkracht) voor de klas te laten staan

 

Interesse voor de inzet van onze coaches? Nu al een W&T coach of lessenserie reserveren?

info@balansopschool.nl           contactpersoon Sandra Siere: 

t. 06-43093897

 

Onze docenten beschikken over:

-          Een opleiding op het gebied van pedagogiek en/of een inhoudelijk gerelateerde HBO of WO; 

-          Ervaring in het werken met groepen;

-          Een doorlopend trainings- en coachingsprogramma, waaronder Wonderwel;

-          Inspirerende thema´s en materialen voor de leerlingen;

-         lesinhouden die gekoppeld zijn aan de kerndoelen (WO, taal, rekenen en KO) van SLO;

-          Kennis van de inzet van de didactiek van het onderzoekend & ontwerpend leren op de verschillende niveaus van uw leerlingen;

-          Een VOG